-       -
  PIC home - Naše prednosti  
 
- História spoločnosti
- Výrobný program
- Naše prednosti
- Správy
-  
  P.I.C. výrobné možnosti
  • vyfukovanie plastov HDPE, PETG, PVC
  • vstrekovanie plastov HDPE, ABS, PVC
  • inžinierske výkresy výrobkov a foriem
  • výroba zákazníckych foriem
  • manuálne kompletovanie výrobkov
  • priamy prístup k nálepkám na obaly (papierové, plastové, atď.)
Ďalšie výhody:
  • nízke náklady vedúce k nízkym cenám výrobkov
  • centrálne umiestnenie v blízkosti väčších trhov
  • výroba vedená vysoko kvalifikovanými inžiniermi a robotníkmi
 
 
- Kontakty